DWTO - Den danske afdeling af Leung Ting WingTsun

 

DWTO – Er en del af IWTA og EWTO. Det er vores mission, at understøtte og udvikle Leung Ting WingTsun i Danmark. Endvidere er det en del af vores vision, at DWTO i Danmark skal være blandt de bedste kampkunst-familier i Europa. DWTO i Danmark har ligeledes en kerneopgave i at fungere som støttefunktion i at tilbyde det bedste til alle WingTsun kampkunstskolerne i Danmark, for derigennem at sikrer kvalitetsstandarten af WingTsun systemet til effektiv selvforsvar, sundhed ved bevægelse samt realistisk våbenkamp. Vi har fokus på videreudvikling af vores instruktører og elever, afholder seminarer og holder opsyn med medlemmerne, og arbejder målrettet med at udvikle instruktørernes kompetencer. Endvidere arbejder vi året rundt med kompetenceudvikling igennem instruktør udviklingssamtaler, der munder ud i en personlig udviklingsplan. Det kan f.eks. dreje sig om deltagelse på de forskellige seminarers grunduddannelse som tilbydes. For at sikre høj kompetenceudvikling iblandt instruktørerne, prioriterer DWTO i 3 udviklingsspor; fysisk selvforsvar, strategi og taktik samt selvudfoldelse.